manus

Vad vi pratar om när vi pratar om karaktär...

En karaktär i ett manus är en figur/person/människa som förekommer i historien. 

Emellertid lyckas undertecknad själv ibland att förväxla en karaktär med rätt och slätt en figur. För som ordet karaktär anger (t ex från wikipedia) så betecknar ordet "en persons, plats eller situations kännetecken, egenskaper eller läggning, sådant som karakteriserar personen, platsen, föremålet eller situationen". 

Med andra ord, en rollfigur som inte har några karaktäriserande drag är rimligen ingen karaktär utan snarare en figur/deltagare/utfyllnad. Och en figur som inte har några karaktäriserande drag är både ointressant att läsa och för skådespelaren att spela, och i sista hand, för åskådaren att beskåda.

Följaktligen vill ingen skådespelare göra en figur som inte har någon karaktär. Regissören måste för att få skådespelaren med på sitt projekt förklara vad som är speciellt med just den här rollen. Vad det är som karaktäriserar rollen. Om denna kreativa brainstormning inte har gjorts av författaren så kommer regissören och skådespelaren att hitta på något som leder till att regissören får gå tillbaka till författaren och be om justeringar, utifrån just denna brainstormning. Ibland tackar författaren och tar emot, och ibland kan det leda till att författaren tar långledigt och reviderar hela sitt konstnärliga skapande.  

På samma sätt blir läsningen av ett manus tråkig när figurerna/personerna i ett manus saknar karaktär. 

Så hur skapar man karaktär? Om detta kommer Therese Ahlbeck att prata mer om på kursen om "karaktär".  Men låt oss ta en snabb glimt på några oförglömliga karaktärer. 

Tilda Swinton i "Michael Clayton". Här är final-scenen. (Spoilerwarning. Se hela filmen först) Tilda fick Oscar för sin gestaltning av den plågade antagonisten. Inte konstigt, hon är fantastisk, men allt fanns redan i manuset (jämför med manuset  - se sid 119-125 för denna scenen) . 

Nu hoppar vi vidare till "Fargo". Ethan och Joel Coens filmer är ofta fantastiska för just deras förmåga att skapa färgstarka karaktärer. Se denna scen som ett exempel. Men läs manuset först, och notera att även om det är färgstarka skådespelare så finns karaktären redan i texten. (jämför med manus, sid 87-89 i denna länken

Gemensamt för dessa båda scener är att det rör sig om hur den skyldige möter sin överman. Låt oss därför som avslutning ta en en nyare film där det inte finns någon självklar skyldig (men däremot konflikt) "Captain Fantastic". (jämför med manus, Se sid 60-63 i denna länken

/MAO

Intervjuer med manusförfattare!

Jeff Goldsmith är namnet på en filmnörd i Hollywood som gjort sig ett namn på att intervjua manusförfattare. På hans sparsmakade blogg kan man finna de flesta av hans intervjuer som han gjort de senaste 5 åren. Eftersom manusförfattarna så sällan kommer till tals, men har kanske den djupaste kunskapen om problemen bakom ett manus eller ett helt projekt (de är ju ofta med på hela resan) så blir dessa samtal ofta betydligt mer intressanta än de gängse intervjuerna med de medievana skådespelarna eller regissörerna. 

Gå till Jeff Goldsmiths Q&A! 

Vem visste t ex att David Siedler, som skrev The King's speech, ville skriva manuset redan på 80-talet men blev ombedd av det engelska kungahuset att vänta tills att Änke-drottningen gått ur tiden. En väntan som blev 20 år lång då hon levde till att bli 103 år.